Sarah Margaret fuller

Hvis du vil tilfredsstille kvinnene, må du etterstrebe å gjøre dem tilfreds med seg selv.
Kategori: Kvinner