Saxo Grammaticus

Den som elsker seg selv litt for meget, han elsker sin neste mye for lite.
Kategori: Egoisme