Schig Pe

Selvros skal man lytte til, for den kommer fra hjertet.
Kategori: Selvopptatthet