Senta Berger

Mange kvinner er ikke i fyr og flamme, utelukkende fordi de er gift med en ildsluker.
Kategori: Kvinner