Sigurd Christiansen

Vi kan ikke slette et sekund av livet vårt ut igjen selv om vi ønsker det.
Kategori: Livet
For det er nettopp sårene i en lykke som gjør den rikere og dypere.
Kategori: Lykke
Den fulle sannhet om et menneske er det bare èn som vet.
Kategori: Sannhet