Sofokles

Man bør prise alderdommen, for den befrir oss for sanselighetens tyranni.
Kategori: Alder - alderdom
En god gjerning er sin egen belønning.
Kategori: Gjerning
Gjør intet i hemmelighet, for tiden ser og hører alle ting - og avslører alt.
Kategori: Hemmelighet
Et eneste ord befrir oss fra livets byrder og smerter. Det ordet er kjærlighet.
Kategori: Kjærlighet
Kvinne, tauset er din skjønneste pryd!
Kategori: Kvinner
Kvinnens løfter skriver jeg i vann.
Kategori: Kvinner
Ingen elsker livet så høyt som en gammel mann.
Kategori: Livet
Hva er verre enn penger? De legger våre byer øde, driver folk fra hus og hjem, forfører og forderver hederlige menn, gjør dyd til skjensel og lærer oss å bli ugudelige skurker.
Kategori: Penger og økonomi
Vær modig! Hvis du sier sannheten, kommer du ikke til å snuble.
Kategori: Sannhet
Tanker er mektigere enn en sterk hånd.
Kategori: Tanker