Stanislaw Jerzy lec

Ha mistro til analfabetene. En av dem kunne sette prikken over i'en.
Kategori: Analfabeter
Utsynet over verden kan man stenge for med en avis.
Kategori: Avis
I begynnelsen var ordet - ved avslutningen frasen.
Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
Kategori: Fremskritt
Når det ropes 'Fremskrittet lenge leve', så spør alltid: 'Fremskritt for hva?'
Kategori: Fremskritt
I helvete er djevelen en positiv skikkelse.
Kategori: Helvete
I helvetes forgård bør du ikke lenger påkalle satan.
Kategori: Helvete
Det er synd at man kjører til Paradis i likvogn.
Kategori: Himmelen
For å komme til kilden, må man svømme mot strømmen.
Kategori: Kilde
Mange lever med en så forbløffende rutine at det er vanskelig å tro at de lever for første gang.
Kategori: Leve
Jeg er optimist. Jeg tror på pessimismens befriende innflytelse.
Kategori: Optimist
Optimisme og pessimisme adskiller seg bare ved datoen for verdens undergang.
Kategori: Optimist
I begynnelsen var ordet - på slutten frasen.
Kategori: Ord
La oss fatte oss i korthet. Verden er overbefolket med ord.
Kategori: Ord
Også ordet kan være en knebel.
Kategori: Ord
Hvordan oppstår pessimisme? Når to optimister støter sammen.
Kategori: Pessimist
La oss fatte oss i korthet. Verden er overfylt av ord.
Kategori: Sitater
En skuespiller bør ha noe på hjertet, også når han spiller stum.
Kategori: Skuespiller