Susan Sontag

Intet er mer hatefullt enn hevnen.
Kategori: Hevn
Kjærlighet er alltid et offer.
Tolkning er intellektets hevn over kunsten.
Kategori: Kritikk