Svein Ellingsen

Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord!
Kategori: Nestekjærlighet