Tacitus

ønsket om berømmelse er den siste svakhet som kloke menn kaster av seg.
Kategori: Berømmelse
Det ligger i menneskets natur å hate den man har fornærmet.
Kategori: Fornærmelse