Terje Johanssen

Det sies at barn bør undervises i filosofi. Men ville det ikke vært bedre om filosofene ble satt på prøve av det barnlige?
Kategori: Filosofi
Sunn fornuft, sunn ufornuft, usunn fornuft, usunn ufornuft; vare en av disse devisene kan redde verden.
Kategori: Fornuft
En sorg kommer først som lykke. Ulykkelig kjærlighet er først lykkelig.