Thales

Den vanskeligste i livet er å kjenne seg selv.
Kategori: Selverkjennelse