Theodor Gottlieb von hippel

Velg aldri en stilling som overgår dine krefter, hvis du vil utmerke deg. Finner du en stilling som har vært besatt av en ubetydeligere mann enn du, er spillet vunnet.
Kategori: Karriere
Den som er uten lidenskaper, er ikke menneske. Vår herre og mester jagde pengevekslere og kremmere ut av Guds tempel.
Kategori: Lidenskap
Det er lettere å forandre sine lidenskaper enn å undertrykke dem.
Kategori: Lidenskap
Det onde som er i vårt eget vesen straffer vi desto hardere hos andre.
Kategori: Ondskap
Den som kommer på kant med søvnen, trekker alltid det korteste strå.
Kategori: Søvn