Theodore Dreiser

Shakespare, jeg kommer.
Kategori: Siste ord