Thomas Aquinas

Ikke alle de som blir opplyst av en engel, erkjenner at de blir opplyst av en engel.
Kategori: Engel
Fornuftens grunnsetninger er de som stemmer overens med naturen.
Kategori: Fornuft
De åndelige synder er grovere enn kjødets synder.
Kategori: Synd
Å synde er det samme som ikke å gjøre det gode som ligger i vår natur.
Kategori: Synd