Thomas Carlyle

Begynn! Bare på den måten kan det umulige bli mulig.
Alt det som menneskeheten har gjort, tenkt, vunnet eller vært, ligger magisk bevart i bøkenes sider.
Kategori: Bøker
Bokskatten er som et åndelig tre som har styrke og som skjenker sine kostelige frukter år etter år, fra slekt til slekt.
Kategori: Bøker
Våre dagers virkelige universitet er en boksamling
Kategori: Bøker
Et eksempel er verd mer enn tusen argumenter.
Kategori: Eksempel
Velsignet er han som har funnet sin gjerning. La ham ikke ønske seg annen velsignelse.
Kategori: Gode gjerninger
Menneskets mål er en handling og ikke en tanke.
Kategori: Handling
Verdenshistorien er de store menns biografier.
Kategori: Historie
Den sanne humor springer ikke mer ut av hodet enn av hjertet. Den er ikke forakt, dens kjerne er kjærlighet.
Kategori: Humor
Et liv - et lite glimt av tid mellom to evigheter.
Kategori: Livet
Hvem er det som elsker meg og vil fortsette å elske meg med en kjærlighet som ingen tilfeldighet, ingen elendighet, ingen av mine feiltrinn kan tilintetgjøre? Det er du, mor.
Kategori: Mor
Det menneske som ikke har satt seg et mål, er som et fartøy uten ror, det vil si ingenting. Ha et mål i livet.
Kategori: Mål
Poesi uten kjærlighet . er en umulighet.
Kategori: Poesi og kunst
Kjærligheten til deg selv er årsaken til alle dine sorger.
Kategori: Selvopptatthet
Et stort menneske viser sin storhet gjennom den måte hvorpå han behandler små mennesker.
Kategori: Storhet