Thomas Griffith

Vi går fremover med to ganger lydens hastighet og en halv gang fornuftens hastighet.
Kategori: Fremskritt