Thomas Jefferson

Advokatens yrke består i å stille spørsmål om alt, ikke yte noe og å snakke i timevis.
Kategori: Advokat
Jeg har funnet ut at jo hardere jeg arbeider dess mer smiler lykken til meg.
Kategori: Arbeid
Bankvesenet er farligere enn stående armeer.
Kategori: Bank
Det er gjort tre store oppfinnelser siden tidenes morgen: ilden, hjulet og sentralbanksystemet.
Kategori: Bank
Beundring: Gleden ved å oppdage at en annen person ligner på en selv
Kategori: Beundring
Jeg kan ikke leve uten bøker.
Kategori: Bøker
En fornærmet venn er den bitreste fiende.
Kategori: Fiender
Frihetens tre må fra tid til annen vannes med blomster fra patrioter og tyranner
Kategori: Frihet
Vi henfaller lett til sjikane når logikken går oss imot.
Kategori: Logikk
Annonsene inneholder de eneste sannheter man kan stole på i en avis.
Kategori: Sannhet
Jeg har funnet ut at jo hardere jeg arbeider, dess mer smiler lykken til meg.
Kategori: Suksess