Thomas Moore

Jorden har ingen sorg som Himmelen ikke kan lege.
Kategori: Sorg