Tilla Durieux

Man elsker ikke et menneske på grunn av dets styrke, men på grunn av dets svakheter.
Kategori: Elske
Den som lever på håpet blir i hvert fall ikke tykk.
Kategori: Håp