Tollak b. Sirnes

Man elsker ikke det andre mennesket på tross av dets feil og mangler, men elsker det med dets feil og mangler.
Kategori: Elske