Tor Jonsson

Det eg har lært om hatet, lærde et i mitt eige hjarte.
Kategori: Hat
Nærast er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette kallar eg kjærleik - eg veit ikkje kva det er.
Kategori: Kjærlighet
Du eig ikkje lykkja einsleg. Lykkja er ikkje for to.
Kategori: Lykke
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under.
Kategori: Ord