Tor Knutsen

Uoverensstemmelser og meningsforskjeller gjør ikke så vondt som måten vi meddeler dem på og mottar dem på.
Kategori: Kommunikasjon