Trond Viggo torgersen

Bare barn er barn, men alle er vi barnebarn.
Kategori: Barndom