Truman Capote

Hvis det virkelig finnes så mye hat i verden, hvordan skal man da forklare befolkningseksplosjonen?
Kategori: Hat