Vergil

Man blir trett av alt, unntatt av å forstå.
Kategori: Forståelse
Hver av oss bærer sitt eget helvete.
Kategori: Helvete
Kjærligheten overvinner alt. La oss derfor overgi oss til kjærligheten.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten overvinner alt, la oss derfor overgi oss til kjærligheten.
Alle kan vi ikke alt.
Kategori: Kunne
Slik stiger man til stjernene.
Kategori: Stjerne