Emne: Kunne
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kunne: 3

Alle kan vi ikke alt.
Kategori: Vergil
Det hjelper ikke å kunne sine ting, hvis man ikke kan noe annet.
Kategori: Brynjar Hoff
Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan.