Victor Cherbulies

Vår alderdom begynner den dag da vi ikke lenger har full rådighet over våre evner, da vi blir fanger av våre minner og vår fortid.
Kategori: Alder - alderdom