Victoria Pasternak

Du vil ikke finne det i noen park eller by - et monument til ære for en komité.
Kategori: Komite