Vidar b. Hope

Når du er lengst nedi dalen, skal du vite at havet er dypere
Kategori: Ensom