Vilhelm Krag

En mann skal pløye sin evnes jord, så det blomster gror - uten takkens ord.
Kategori: Arbeid
Der skreg en fugl over øde hav, langt fra lande.
Kategori: Fugler