Walter Frederick mondale

Hvis du er overbevist om at du skjønner alt, har du ikke skjønt noen ting.
Kategori: Forståelse