Walter Scott

Mors stolthet, fars glede.
Kategori: Barn
Å legge skjul på sannheten er det første skritt mot løgnen.
Kategori: Løgn