Washington Irving

Entusiaster forstår hverandre fort.
Kategori: Entusiasme
En skarp tunge er det eneste som blir skarpere jo mer den brukes.
Kategori: Ord