Wayne Dyer

Det finnes ingen vei til lykken. Lykken er veien.
Kategori: Lykke