William A. ward

Gud gav deg i dag en gave på 86.400 sekunder. Har du brukt ett sekund til å si til Gud: Takk?
Kategori: Takknemlighet