William Arthur ward

Et varmt smil er vennlighetens verdensspråk.
Kategori: Smil