William Hazlitt

Den store hop som forlanger å bli ledet, hater alltid sine ledere.
Kategori: Ledelse