William Makepeace thackeray

Nest etter de meget unge tror jeg at de meget gamle er de mest egoistiske.
Kvinnens hjerte er som en runestein. Det som en gang er hugget inn i det kan ikke slettes ut.
Kategori: Hjerte
Jeg vil heller skape meg et navn enn å arve det.
Kategori: Navn