William Penn

Mennesker er i allminnelighet mer omhyggelig med oppdragelsen av sine hester og hunder enn med oppdragelsen av sine barn.
Kategori: Oppdragelse
Ingen er skikket til å kommandere andre som ikke kan kommandere seg selv.
Kategori: Selvdisiplin