William W. watt

Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller.
Kategori: Statistikk