Witold Gombrowicz

Ideen er og vil alltid være et skjermbrett som det foregår andre og viktigere ting bak. Ideen er et påskudd. Ideen er et hjelpemiddel.
Kategori: Idé