Wolfgang Binde

Atomvåpen testes hensynsfullt i ubebygde områder, slik at man hensynsløst kan bruke dem i tettbebygde områder.
Kategori: Krig