Wolfgang Gruner

Nøkkelhull er stadig hovedkilden til den optiske informasjonen.
Kategori: Informasjon