Woodrow Wilson

Forretninger ligger bak alt i vårt nasjonale og åndelige liv. Tenk bare på at den første bønnen i Fadervår gjelder vårt daglige brød.
Kategori: Forretning
En konservativ er et menneske som sitter og tenker. Mest sitter.
Kategori: Konservativ
Når du har lest Bibelen, vil du vite at det er Guds ord, fordi du vil ha funnet nøkkelen i den til ditt eget hjerte, din egen lykke og din egen plikt.
Kategori: Lykke