W. Thomson

Mot en fiende kan jeg forsvare meg, men må himmelen beskytte meg mot en falsk venn.
Kategori: Fiender