René Guénon

Flertallets mening kan ikke være uttrykk for inkompetanse.
Kategori: Flertall