Stein Berg

Fremdeles er det ingen fotballspiller i verden som har vært bedre enn en vennligsinnet ball.
Kategori: Fotball