Rabbe Enckell

Frigjøring består ikke i å kaste av seg lenkene. Den virkelige frigjøring skjer i lenker.
Kategori: Frihet