Cornelius Tacitus

Det er et prinsipp i den menneskelige natur at man hater den man har gjort urett.
Kategori: Hat
Jo nærmere man står hverandre, dess bitrere hat.
Kategori: Hat